فرهنگ لغات پارسه

Dictionary

این فرهنگ لغت یکی از به روزترین فرهنگ لغت های موجود در بازار می باشد که حاصل تلاش مجرب ترین تیم مهندسی است که با تکنیک های جدید برنامه نویسی تهیه شده که شامل تلفظ ، فونتیک ، مترادف ، تصویر ، معنی لغت در لانگمن ، آکسفورد و … ، امکان افزودن لغت ، ترجمه لغات در 16 بخش تخصصی و مهمترین بخش آن همه جا بودن آن که امکان تشخیص لغت حتی از روی تصاویر و یا صفحات اینترنت را به شما می دهد.

ادامه توضیحات محصول