فارسی نویس پارسه

 FarsiNevis

فارسی نویس پارسه ، نرم افزاری است که از آن برای تایپ فارسی در برنامه هایی که از زبان فارسی پشتیبانی نمی کنند ، استفاده میشود. این نرم افزار دارای بیش از 400 فونت فارسی جدید بوده و از تمامی استانداردهای تایپ و حروفچینی پشتیبانی میکند.

ادامه توضیحات محصول